Kariera w TLC

Kosztorysant ds. konstrukcji stalowych

Miejsce pracy:Gorlice

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie kosztorysów – dokumentacji finansowych realizacji określonych projektów
 • analiza dokumentacji projektowej określającej rodzaj, zakres i sposób realizacji projektów
 • ustalanie i uzgadnianie danych nie określonych w dokumentacji projektowej a mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów realizacji projektów
 • ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji
 • określanie kosztów bezpośrednich i pośrednich projektów
 • sporządzanie kalkulacji zysku w wartości projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie (budownictwo)
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu kosztorysowania potwierdzony certyfikatem będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office (w szczególności programów kosztorysowych)
 • praktyczna umiejętność szacowania kosztów
 • dobra znajomość rynku materiałów i dostawców
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie projektowania/wykonywania konstrukcji stalowych
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji w branży
 • stałe zatrudnienie
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • system premiowania uzależniony od wyników pracy.

Oferty zawierające CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@tlc.eu
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

REFERENT/MŁODSZY INŻYNIER

w Dziale Badawczo-Rozwojowym

Miejsce pracy:Gorlice

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie projektowania nowych i rozwoju dotychczasowych produktów firmy,
 • wsparcie inżynierów konstruktorów w realizacji zadań,
 • opracowywanie dokumentacji technologiczno – konstrukcyjnej,
 • tworzenie dokumentacji technicznej: DTR, instrukcje,
 • udział we wdrażaniu nowych produktów i technologii,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności mechanicznej,
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość podstaw programu Autodesk Inventor,
 • kreatywność, samodzielność i operatywność w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji w branży,
 • stałe zatrudnienie,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • system premiowania uzależniony od wyników pracy,

Oferty zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres: rekrutacja@tlc.eu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

INŻYNIER KONSTRUKTOR

w Dziale Badawczo-Rozwojowym

Miejsce pracy:Gorlice

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie projektowania nowych produktów,
 • optymalizacja oraz rozwój dotychczasowych produktów firmy,
 • opracowywanie nowych produktów w oparciu o nowe technologie i posiadany park maszynowy,
 • dbanie o zgodność konstrukcji i dokumentacji z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
 • nadzorowanie prac badawczych w siedzibie firmy lub w komercyjnych ośrodkach badawczych i naukowych,
 • opracowywanie dokumentacji technologiczno – konstrukcyjnej,
 • tworzenie dokumentacji technicznej: DTR, instrukcje,
 • ścisła współpraca z działem produkcji,
 • udział we wdrażaniu nowych technologii,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – specjalizacja Konstrukcje Stalowe będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość programu Autodesk Advance Steel lub Autodesk Inventor,
 • znajomość obowiązujących norm europejskich dotyczących projektowania wyrobów budowlanych,
 • kreatywne, innowacyjne podejście do projektowania nowych produktów,
 • samodzielność i operatywność w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji w branży,
 • stałe zatrudnienie,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • system premiowania uzależniony od wyników pracy,

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres: rekrutacja@tlc.eu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

KONSTRUKTOR

(projektant lekkich konstrukcji stalowych)

Miejsce pracy:Gorlice

Opis stanowiska:

 • analiza dokumentacji dostarczonej przez Klienta
 • przygotowanie projektów koncepcyjnych do akceptacji przez Klienta
 • opracowywanie dokumentacji warsztatowej w ramach wyznaczonego limitu czasowego
 • weryfikowanie stworzonych rysunków technicznych pod kątem ich zgodności z wymaganiami Klienta i obowiązującymi normami
 • sporządzanie list materiałowych, wysyłkowych
 • doskonalenie produktów, opracowywanie nowych rozwiązań
 • ścisła współpraca z działem produkcji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość programu Advance Steel
 • znajomość oprogramowania Robot Structural Analysis będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych
 • uprawnienia do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie dodatkowym atutem
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość procedur kontroli jakości i technologii spawania
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • samodzielność i operatywność w działaniu

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji w branży
 • stałe zatrudnienie
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Oferty zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres: rekrutacja@tlc.eu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

Specjalista do spraw zaopatrzenia

Miejsce pracy:Gorlice

Ogólny zakres obowiązków:

 • zapewnienie dostępności materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania produkcji – dokonywanie zakupów zgodnie z istniejącymi potrzebami, ścisła współpraca z Działem Produkcji
  i Magazynem
 • nadzór nad utrzymaniem optymalnego poziomu zapasów magazynowych
 • prowadzenie procesów reklamacyjnych zakupionych materiałów i usług
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami
 • dbanie o zabezpieczenie kompletnych dokumentów dostaw (oferty, świadectwa i certyfikaty jakości itp.)
 • opracowanie planu zakupów (w porozumieniu z innymi działami przedsiębiorstwa)
 • prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych z dostawcami (negocjacje cenowe, uzgodnienia jakościowe, techniczne i ilościowe oraz organizacyjne
 • optymalizacja kosztowa i jakościowa zakupów
 • analiza rynku dostawców i pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia
 • dbałość o relacje z dotychczasowymi dostawcami
 • uczestnictwo w planowaniu produkcji i wielkości zapasów
 • uczestnictwo w projektach doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie
 • doświadczenie w zakupach na rynku krajowym i zagranicznym w branży stalowej
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa oraz zagadnień związanych z obszarem zakupów
  i logistyki
 • doświadczenie w kierowaniu podległymi pracownikami mile widziane
 • doświadczenie w obszarze koordynacji projektów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wiedza z zakresu procesów nowoczesnej produkcji
 • odpowiedzialność, komunikatywność
 • umiejętność planowania i negocjacji

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o silnej pozycji w branży,
 • stałe zatrudnienie,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • system premiowania uzależniony od wyników pracy,

Oferty zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres: rekrutacja@tlc.eu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

Scroll Up