Platformy stalowe

PLATFORMY STALOWE

+48 606 536 377

Platformy stalowe zwane podestem lub spocznikiem to element schodów stalowych. To najczęściej płyta, która stanowi początek lub koniec  stalowego biegu schodowego w zabudowie jednokondygnacyjnej lub element łączący dwa punkty między sobą, np. dostęp do sąsiadujących maszyn. W układzie wielokondygnacyjnym to płyta stalowa przedzielająca biegi schodowe tzw. spocznik między piętrowy.

Podest jest konstrukcyjnym  elementem funkcjonalnym i architektonicznym konstrukcji schodów stalowych. Podest stalowy ma za zadanie umożliwienie swobodnego i bezpiecznego  dojścia do poszczególnych pomieszczeń  czy kondygnacji.

ZALETY PLATFORM STALOWYCH

  • platformy stalowe  umożliwiają komunikację na kilka kierunków
  • platforma stalowa jest miejscem służącym odpoczynkowi wynikającym z norm – w technicznych wysokość powyżej 4m – wymagany podest na wysokości do 3m, w budynkach użyteczności publicznej podest występuje po przekroczeniu 17 stopni, w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni, zewnętrzne – 10 stopni
  • platforma stalowa pozwala zmienić kierunek schodów w przypadku schodów prostych
  • platforma stalowa zwiększa wytrzymałość schodów stalowych
  • platforma stalowa umożliwia montaż innego wypełnienia jak na stopniach aby wyróżnić daną konstrukcję stalową

Zastosowane materiały przy produkcji platform stalowych:

Krata pomostowa
Krata pomostowa
Krata profilowana typu OFF-SHORE
Krata profilowana typu OFF-SHORE
Blacha ryflowana
Blacha ryflowana
Blacha gładka
Blacha gładka
Krata TWS/GRP
Krata TWS/GRP
Lastryko
Lastryko
Beton
Beton
Drewno
Drewno

Podparcie podestów stalowych jest wykonywane w zależności od warunków zabudowy, tj. wykonanie słupów, konsol, montażu do dedykowanej konstrukcji klienta.
Dział projektowy dobiera profile konstrukcyjne zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami zabudowy, uwzględniając przy tym wymagania i sugestie Inwestora.

Konstrukcja platform stalowych jest dokładnie weryfikowana i projektowana przez doświadczony zespół inżynierów i konstruktorów.

Stalowe platformy schodowe produkowane przez TLC są wykonywane zgodnie z polskimi, europejskimi oraz światowymi normami. W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku schodów dostępowych w przemyśle obowiązuje norma PN ISO 14122 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1-4, Eurokody oraz inne normy budowlane.

Firma TLC wykonuje projekty indywidualne – stalowe platformy komunikacyjne, platformy stalowe do silosów, platformy stalowe do maszyn przemysłowych, platformy dostępowe.

W wielu przypadkach platformy stalowe posiadają skomplikowane kształty i konstrukcje. Są narażone na pracę w skrajnych warunkach. Dlatego też są one odpowiednio zabezpieczane antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy, nałożenie powłok malarskich o odporności odpowiedniej dla danego środowiska.

Montaż platform stalowych

Stalowe kraty pomostowe mocowane są do konstrukcji za pomocą stalowych uchwytów dystansowych. Gwarantują one większą wytrzymałość i stabilność całej platformy stalowej. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, montaż platform stalowych jest prosty, szybki, bezpieczny i estetyczny. 

Mocowanie kraty stalowej do profilu konstrukcyjnego
Mocowanie kraty stalowej do profilu konstrukcyjnego
Łączenie dwóch krat stalowych ze sobą, za pomocą łącznika zaciskowego.
Łączenie dwóch krat stalowych ze sobą, za pomocą łącznika zaciskowego.

Wybrane Realizacje

Scroll Up