Platformy stalowe

PLATFORMY STALOWE

+48 606 536 377

Platformy stalowe zwane podestem lub spocznikiem to element schodów stalowych. To najczęściej płyta, która stanowi początek lub koniec  stalowego biegu schodowego w zabudowie jednokondygnacyjnej lub element łączący dwa punkty między sobą, np. dostęp do sąsiadujących maszyn. W układzie wielokondygnacyjnym to płyta stalowa przedzielająca biegi schodowe tzw. spocznik między piętrowy.

Podest jest konstrukcyjnym  elementem funkcjonalnym i architektonicznym konstrukcji schodów stalowych. Podest stalowy ma za zadanie umożliwienie swobodnego i bezpiecznego  dojścia do poszczególnych pomieszczeń  czy kondygnacji.

ZALETY PLATFORM STALOWYCH

  • platformy stalowe  umożliwiają komunikację na kilka kierunków
  • platforma stalowa jest miejscem służącym odpoczynkowi wynikającym z norm – w technicznych wysokość powyżej 4m – wymagany podest na wysokości do 3m, w budynkach użyteczności publicznej podest występuje po przekroczeniu 17 stopni, w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni, zewnętrzne – 10 stopni
  • platforma stalowa pozwala zmienić kierunek schodów w przypadku schodów prostych
  • platforma stalowa zwiększa wytrzymałość schodów stalowych
  • platforma stalowa umożliwia montaż innego wypełnienia jak na stopniach aby wyróżnić daną konstrukcję stalową

Podparcie podestów stalowych jest wykonywane w zależności od warunków zabudowy, tj. wykonanie słupów, konsol, montażu do dedykowanej konstrukcji klienta.
Dział projektowy dobiera profile konstrukcyjne zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami zabudowy, uwzględniając przy tym wymagania i sugestie Inwestora.

Konstrukcja platform stalowych jest dokładnie weryfikowana i projektowana przez doświadczony zespół inżynierów i konstruktorów.

Stalowe platformy schodowe produkowane przez TLC są wykonywane zgodnie z polskimi, europejskimi oraz światowymi normami. W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku schodów dostępowych w przemyśle obowiązuje norma PN ISO 14122 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1-4, Eurokody oraz inne normy budowlane.

Firma TLC wykonuje projekty indywidualne – stalowe platformy komunikacyjne, platformy stalowe do silosów, platformy stalowe do maszyn przemysłowych, platformy dostępowe.

W wielu przypadkach platformy stalowe posiadają skomplikowane kształty i konstrukcje. Są narażone na pracę w skrajnych warunkach. Dlatego też są one odpowiednio zabezpieczane antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy, nałożenie powłok malarskich o odporności odpowiedniej dla danego środowiska.

Montaż platform stalowych

Stalowe kraty pomostowe mocowane są do konstrukcji za pomocą stalowych uchwytów dystansowych. Gwarantują one większą wytrzymałość i stabilność całej platformy stalowej. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, montaż platform stalowych jest prosty, szybki, bezpieczny i estetyczny. 

Platformy stalowe
Mocowanie kraty stalowej do profilu konstrukcyjnego
Platformy stalowe
Łączenie dwóch krat stalowych ze sobą, za pomocą łącznika zaciskowego.

Wybrane Realizacje

Scroll Up