You are currently viewing 5 sposobów na zabezpieczenie mienia na budowie

5 sposobów na zabezpieczenie mienia na budowie

Każde prace budowlane wiążą się z koniecznością zabezpieczenia terenu, na którym są one wykonywane. Kwestia bezpieczeństwa tyczy się nie tylko pracowników, ale także osób postronnych, które mogą pojawić się w okolicach placu budowlanego. Konieczne jest wtedy odpowiednie zabezpieczenia mienia znajdującego się na budowie.

  •  Tablica informacyjna – obowiązkowa na każdej budowie. Musi spełniać wszystkie wymogi oraz być postawiona w widocznym miejscu, w taki sposób, aby osoby przechodzące w okolicach budowy były w stanie odczytać wszystkie potrzebne informacje.
  • Ogrodzenie placu budowy – zabezpieczenie budowy za pomocą ogrodzenia to obowiązek każdej firmy wykonującej prace budowlane. Ogrodzenie powinno mieć min. 1.5 metra wysokości oraz zostać postawione w odległości 1/10 od całkowitej wysokości budynku. Wymóg ogrodzenia jest sankcjonowany przepisami zasad BHP z DzU z 2003 r., nr 47, poz.401. Masz do wyboru ogrodzenia pełne lub ogrodzenia ażurowe.
  • Monitoring – w przypadku wystąpienia uzasadnionej obawy przed kradzieżą, warto jest zastanowić się nad zainstalowaniem monitoringu przemysłowego. Rozwiązanie tego typu umożliwia stałą kontrolę tego, co dzieje się na budowie. Dodatkowo, system monitoringu może być wyposażony np. detekcję ruchu czy tzw. wirtualne ogrodzenie.
  • Agencja ochrony – dobrym uzupełnieniem monitoringu jest skorzystanie z usług agencji ochrony fizycznej. W razie problemów, mamy pewność natychmiastowej interwencji. Oczywiście, stróż pilnujący posesji powinien być zaznajomiony z przepisami prawa oraz posiadać odpowiednie pozwolenia i licencję na świadczenie tego typu usług.
  • Alarm – oprócz monitoringu oraz wynajęcia stróża, dobrze jest także rozważyć zainstalowanie alarmu. Rozwiązanie to jest o tyle praktyczne, że oprócz zabezpieczenia przed próbą włamania, może także pozwolić na szybką interwencję np. na wypadek wystąpienia pożaru, zalania budowy lub innej awarii.

Zabezpieczenie mienia na budowie zawsze powinno być dopasowane do rodzaju wykonywanych prac. Duże inwestycje wymagają sporego nakładu związanego z ich zabezpieczeniem. Małe place budowy wymagają mniejszej logistyki. Zaplanuj więc już na etapie przygotowywania się do budowy sposoby zabezpieczenia mienia na budowie.