You are currently viewing ABC tymczasowych ogrodzeń budowlanych

ABC tymczasowych ogrodzeń budowlanych

Ogrodzenia budowlane to stały element każdego placu budowy. Typy ogrodzeń stosowanych na budowie możemy podzielić na 2 typy – tymczasowe oraz stałe.

Ogrodzenia tymczasowe powinny charakteryzować się stosunkowo niską wagą oraz prostotą montażu. W tej grupie wyróżnić można:

  • Panele ażurowe – składają się ze stalowych rur służących za podstawę oraz z przeplatającego się drutu, który tworzy charakterystyczne oczka. Z reguły nie wymagają dodatkowych podpór, stąd też bardzo łatwo można je przestawiać z miejsca na miejsce. W razie potrzeby, można jednak zastosować zapory betonowe, które poprawiają stabilność całego ogrodzenia.
  • Ogrodzenia przenośne, panele pełne – złożone z czterech elementów: stopy betonowej zapewniającej stabilizację, klamry łączącej poszczególne panele, wspornika oraz samego panelu. W przeciwieństwie do paneli ażurowych, nie posiadają one „oczek”. Z tego powodu, są one cięższe i wymagają dodatkowych podpór. Dodatkowo zaletą paneli pełnych jest możliwość łatwego umieszczenia banerów reklamowych lub informacyjnych.
  • Furtki i bramy – używane jako elementy dodatkowe do ogrodzenia budowlanego. Pozwalają na kontrolowanie wjazdów oraz wejść na teren budowy.

Oprócz ogrodzeń tymczasowych, spotykane są także ogrodzenia stałe. Bardzo rzadko używa się ich w dla zabezpieczenia terenu budowy. Zdecydowanie częściej znajdują one zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym czy w obiektach użyteczności publicznej.

Warto jeszcze wspomnieć o tzw. ogrodzeniach zaporowych. Wyglądem przypominają one specyficzne bramki. Powszechnie stosuje się je np. do wyznaczania stref na terenach wystawowych lub przy okazji zabezpieczenia terenów w czasie imprez masowych. Niższe od standardowych ogrodzeń budowlanych oraz dość lekkie. Dzięki tym cechom, mogą był łatwo i szybko przenoszone.