You are currently viewing Bezpieczeństwo na budowie – dlaczego należy zabezpieczać krawędzie?

Bezpieczeństwo na budowie – dlaczego należy zabezpieczać krawędzie?

Plac budowy to z całą pewnością jeden z najniebezpieczniejszych obiektów, jakie można spotkać w przestrzeni publicznej. Dlatego też, niezależnie od jego wymiarów pojawia się szereg wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowlanego. Jednym z istotniejszych problemów jest konieczność zabezpieczenia krawędzi budowlanych. Czym one są?

Krawędzie budowlane to wszelkiego rodzaju miejsca grożące upadkiem człowieka lub przedmiotu. Mogą to być m.in. dachy, stropy czy rusztowania. Bardzo ważna jest świadomość tego, że źle zabezpieczona krawędź budowlana może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, w którym uczestniczyć będą nie tylko pracownicy budowlani, ale też osoby postronne. Szczególnie istotne jest to np. w przypadku remontów w miastach, gdzie bardzo często nie jest możliwe odpowiednie ogrodzenie powierzchni. Przedsiębiorcy muszą więc zadbać o właściwe systemy zabezpieczające, a także o odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

W tym pierwszym przypadku zastosowanie znajdują m.in.:

  • system zabezpieczenia krawędzi EPS – lekki i nowoczesny system, montowany i demontowany modułowo. Pozwala na szybkie rozłożenie oraz wygodny transport. Może być składany piętrowo.
  • balustrady ochronne – używane np. w przypadku schodów prowadzących na wyższe kondygnacje. Mogą też zabezpieczać niektóre otwory budowlane
  • siatki bezpieczeństwa – szczególnie przydatne w pracach remontowych, zabezpieczają przed upadkiem przedmiotów z wysokości

Istotnym elementem jest również właściwe oznakowanie niebezpiecznej krawędzi. Znak powinien być duży i widoczny z dalszej odległości.

Wśród środków ochrony indywidualnej wyróżniamy wszelkie środki powstrzymujące przed spadaniem z wysokości. Są to m.in.: linki bezpieczeństwa i amortyzatory, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe, poziome linki kotwiczne czy całe podzespoły kotwiczące. W każdym przypadku, należy je dobrać indywidualnie, aby charakteryzowały się odpowiednią wytrzymałością na obciążenia statyczne. Istotna jest również ich właściwa konserwacja i wykonywanie regularnych przeglądów.

Zobacz ofertę zabezpieczeń krawędzi EPS firmy TLC.