You are currently viewing Komory śrutownicze – co to jest i do czego służy?

Komory śrutownicze – co to jest i do czego służy?

Komory śrutownicze (znane również jako śrutownice, kabiny do śrutowania) to urządzenia służące do oczyszczania powierzchni przedmiotów o dużych wymiarach (np. konstrukcji stalowych, wagonów, silosów) przy pomocy ścierniwa (np. metalowego śrutu) rozpędzanego przy pomocy sprężonego powietrza. Oczyszczanie powierzchni ma za cel przygotowanie jej do malowania lub zabezpieczania antykorozyjnego (np. przez malowanie proszkowe, galwanizowanie etc.). Takie oczyszczanie za pomocą ścierniwa nazywamy obróbką strumieniowo-ścierną.Komora ma zazwyczaj formę zamkniętej konstrukcji, w której umieszcza się czyszczony produkt i przy pomocy automatycznych lub ręcznych, obsługiwanych przez pracowników wewnątrz komory oczyszczarek, natryskuje się ścierniwo na czyszczony element.

Im bardziej zaawansowana komora, tym więcej w niej funkcji i ulepszeń, np.:

  • podajnik automatyczny, który przesuwa oczyszczony element wewnątrz komory w celu jego dokładnego oczyszczenia
  • system filtrów zabezpieczających przed wydostawaniem się ścierniwa poza komorę
  • system recyrkulacji ścierniwa pozwalający na wielokrotne wykorzystanie ścierniwa w obiegu zamkniętym, dzięki czemu ilość ścierniwa zdecydowanie spada
  • automatyczny system podłogowy, zbierający ścierniwo z jej powierzchni, co pozwala na uniknięcie każdorazowego samodzielnego usuwania ścierniwa z kabiny

Komory śrutownicze mogą być różnej wielkości w zależności od zastosowań. Niestety niezależnie od ich wielkości, koszt ich zakupu jest wysoki, więc dla jednorazowego czyszczenia elementów nie ma sensu w nie inwestować.
Stąd niektóre firmy posiadające komory śrutownicze na własne potrzeby oferują możliwość śrutowania powierzonych elementów, dzięki czemu bez większej inwestycji można otrzymać zamierzony efekt w postaci oczyszczonej konstrukcji.

Firma TLC oferuje usługi czyszczenia w komorze śrutowniczej powierzonych elementów, jak i malowania proszkowego.
Zobacz ofertę usług komory śrutowniczej firmy TLC.