You are currently viewing Metal chroniony przed korozją – skuteczne lakierowanie proszkowe

Metal chroniony przed korozją – skuteczne lakierowanie proszkowe

Konieczność ochrony metalu przed korozją to wyzwanie przed jakim staje niemal każde przedsiębiorstwo działające w branży przemysłowej. Elementy konstrukcyjne muszą zachować odpowiednią trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne czy inne czynniki niszczące. Na skalę produkcyjną rzadko kiedy mają zastosowanie metody klasyczne. Zdecydowanie właściwsze jest skorzystanie z metod dopasowanych do wymagań przemysłowych. Jednym z takich sposobów jest malowanie proszkowe.

Lakierowanie proszkowe polega naelektryzowaniu cząsteczek specjalnej farby proszkowej, a następnie ich naniesieniu na powierzchnię przewodzącą metalu. Działającej na tej powierzchni siły elektrostatyczne utrzymują cząsteczki farby i sprawiają, że trudno je „oderwać”.

Skuteczna ochrona przed korozją możliwa na ostatnim etapie malowania. Już po naniesieniu farby na malowaną powierzchnię, następuję etap nagrzewania jej do temp. około 160-200 stopni Celsjusza. W skutek tego, farba ulega stopieniu i polimeryzacji. Ten ostatni proces prowadzi bezpośrednio do tego, że powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów. Powstająca powłoka odporna jest na korozję, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Ważnym etapem poprzedzającym lakierowanie proszkowe jest oczyszczenie oraz wyrównanie powierzchni metalu. W tym celu najczęściej wykorzystuje się dwie metody: piaskowanie i śrutowanie. Polegają one na swoistym „uderzaniu” określonym materiałem ściernym, zawartym w strumieniu cieczy lub powietrza. W wyniku działania tych sił, czyszczona powierzchnia wyrównuje się i uzyskuje określona szorstkość, niezbędną do zastosowania farby proszkowej. Warto wspomnieć, że zmianie ulegają również wiązania cząsteczkowe, wzmacniając antykorozyjny efekt i zwiększając wytrzymałość materiału na obciążenia różnego typu.

Efektem ubocznym piaskowania i śrutowania są jednak szkodliwe pyły oraz zanieczyszczenia, powstające w trakcie pracy. Aby ograniczyć ich wpływ na środowisko i osoby pracujące przy obsłudze maszyn, czyszczenie poprzez piaskowanie i śrutowanie wykonywane jest z reguły w dostosowanych pomieszczeniach zamkniętych.

Zobacz ofertę firmy TLC na lakierowanie proszkowe.