You are currently viewing Ogrodzenia budowlane w praktyce

Ogrodzenia budowlane w praktyce

Konieczność zastosowania ogrodzenia otaczającego plac budowy warunkowana jest regulacjami w rozporządzeniach ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ogrodzenia budowlane są jednym z elementów zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy. Przyjmuje się, że poprawne ogrodzenie powinno mieć przynajmniej 1,5 metra wysokości. W przypadku wykopów (głębszych niż 1 m) ogrodzenie musi mieć min. 1,1 metra wysokości. Oprócz tego, przedsiębiorca musi także pamiętać o odległości pomiędzy ogrodzeniem a budynkami. Właściwa odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić nie mniej niż 1/10 całkowitej wysokości budynku. Wymóg ten bierze się z konieczności zabezpieczenia przechodzących osób przed spadającymi z góry przedmiotami.

Odległość ta może być mniejsza, ale tylko, gdy mamy do czynienia z zabudową miejską, nie pozwalającą na postawienie ogrodzenia w wymaganej odległości. W takim przypadku prawo wymaga jednak zastosowania innych środków ostrożności: daszków ochronnych, siatek bezpieczeństwa czy oznaczeń ostrzegających przed grożącym niebezpieczeństwem.

Rodzaj ogrodzenia uzależniony jest z reguły od zastosowanego wypełnienia.  W budownictwie dominują ogrodzenia tymczasowe: panele ażurowe lub panele pełne. Ogrodzenia ażurowe składają się ze specjalnej nawijanej siatki, nakładanej na haki. Mogą być dodatkowo stabilizowane przy użyciu stopy betonowej – z reguły jednak, nie ma takiej potrzeby. Ogrodzenia tego typu są lekkie i stosunkowo łatwe w transporcie.

Ogrodzenia budowlane pełne złożone są z nieprzeziernej, ocynkowanej blachy. Nie tylko zabezpieczają przed wejściem na teren budowy, ale także chronią przed „wścibskim” wzrokiem przechodniów. Mogą również posłużyć jako powierzchnia reklamowa. Łączone za pomocą specjalnych klamer, które – w razie potrzeby – można szybko zdemontować.

Zobacz ofertę ogrodzeń budowlanych firmy TLC.