You are currently viewing Wymogi BHP ze strony pracodawcy BHP na budowie – jakie ubrania i sprzęt?

Wymogi BHP ze strony pracodawcy BHP na budowie – jakie ubrania i sprzęt?

Pracodawca odpowiedzialny za proces przebiegu budowy sankcjonowany jest różnymi przepisami prawa. Wśród nich, bardzo istotną kwestią jest sprawa bezpieczeństwa na budowie. Wymogi BHP ze strony pracodawcy można podzielić na kilka kwestii:

  • Ubrania i sprzęt ochronny – pracownicy poruszający się po budowie muszą otrzymać od pracodawcy odpowiedni sprzęt chroniący ich przed nieprzewidzianymi wypadkami. Będzie to np. odzież ochronna, kaski czy rękawice ochronne. Osoby pracujące w miejscach, w których istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku, muszą mieć założone specjalne okulary ochronne. Z kolei, gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniem powietrza (np. pyłami) konieczne staje stosowanie masek ochronnych.
  • Ogrodzenia budowlane – każdy teren budowy musi być odpowiednio chroniony przed dostępem osób trzecich. Dlatego, firma nadzorująca budowę musi zapewnić ogrodzenie placu budowy przy pomocy specjalnych paneli. Mogą to być np. panele ażurowe lub pełne.
  • Schody do wykopów – w czasie wykonywania prac ziemnych pojawia się konieczność zapewnienia dostępu do miejsca pracy. Można to zrobić za pomocą drabiny, ale dużo lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie schodów do wykopu. Znajdą tutaj zastosowanie np. schody modułowe, które można szybko zamontować z dostępnych modułów.
  • Zabezpieczenie krawędzi EPS – z pracami ziemnymi związany jest jeszcze jeden aspekt, który warto poruszyć. Podczas tworzenia otworów technologicznych czy ciągów komunikacyjnych powstają niebezpieczne krawędzie, które mogą prowadzić do niebezpiecznego upadku. Warto wtedy zastanowić się nad zastosowaniem systemu EPS, którego zadaniem jest dodatkowe ogrodzenie potencjalnie, niebezpiecznego terenu. Dużą zaletą tego systemu jest jego elastyczność. Z powodzeniem można go wykorzystać do zabezpieczenia otworów i miejsc o różnej wielkości oraz kształcie.

Oczywiście, powyższe wymogi to tylko część kwestii, jakie trzeba lub warto wziąć pod uwagę na etapie projektowania placu budowy. Poszczególne wymagania będą różnić się w zależności od rodzaju budowy oraz typu wykonywanych robót.