You are currently viewing Jakie wymogi muszą spełniać schody metalowe ewakuacyjne, zewnętrzne?

Jakie wymogi muszą spełniać schody metalowe ewakuacyjne, zewnętrzne?

Schody metalowe  ewakuacyjne to jedna z dróg ucieczki umożliwiająca pracownikom lub mieszkańcom, opuszczenie niebezpiecznego miejsca w razie nieprzewidzianego, niebezpiecznego dla zdrowia i życia zdarzenia. W związku z tym, powinny one spełniać szereg wymogów, które mają za zadanie ułatwić i przyspieszyć potencjalną ewakuację.

Najważniejszą kwestią, o jakiej należy pamiętać przy projektowaniu konstrukcji tego typu, jest szerokość biegu. Określa ona jaka liczba osób, może jednocześnie korzystać ze schodów ewakuacyjnych. W budynkach produkcyjnych należy ją obliczyć, biorąc pod uwagę liczbę osób, które w danym momencie mogą przebywać w określonym miejscu. Przykładowo, dla 100 osób szerokość biegu schodów ewakuacyjnych nie powinna być mniejsza niż 0,6 metra. Droga ewakuacyjna musi być również wyraźnie oznaczona.

Oprócz szerokości biegu, niezwykle istotnym elementem jest także materiał, z którego wykonany zostały schody ewakuacyjne. Poszczególne części, które składają się na schody ewakuacyjne – szczególnie tzw. biegi i spoczniki – powinny być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadających określoną klasę odporności ogniowej. Oprócz tego, konieczne jest zwrócenie uwagi na liczbę stopni pojawiających się w jednym biegu schodów. Przyjmuje się, że nie powinna ona wynosić więcej niż 10 stopni.

Konieczny jest taki dobór schodów, które będą charakteryzowały się wysoką odpornością na obciążenie spowodowane ruchem ewakuowanego tłumu. Istotna jest również waga schodów oraz mała powierzchnia montażu, pozwalająca na funkcjonalne zaprojektowanie przestrzeni wokół zakładu lub budynku użyteczności publicznej. Schody metalowe zewnętrzne, ewakuacyjne powinny też wyróżniać się na tle koloru budynku – ułatwia to identyfikację i zaplanowanie akcji związanych z ewakuacją miejsc zagrożonych.

W przepisach prawa oraz literaturze fachowej odnaleźć można jeszcze sporo innych zaleceń dotyczących wymagań stawianych schodom ewakuacyjnym. Ich spełnienie, jest warunkiem zapewnienia właściwej drogi ucieczki dla osób znajdujących się na zagrożonym obszarze.

Zobacz naszą ofertę na schody metalowe ocynkowane.