You are currently viewing Zabezpieczenia antykorozyjne w przemyśle – dlaczego są takie istotne?

Zabezpieczenia antykorozyjne w przemyśle – dlaczego są takie istotne?

Korozja to jeden z najbardziej newralgicznych problemów spotykanych w przemyśle. Elementy metalowe wykorzystywane w branży budowlanej muszą wyróżniać się nie tylko wytrzymałością, ale także trwałością i odpornością na różnorodne czynniki niszczące.

Z definicji, korozja jest procesem stopniowego niszczenia materiałów, spowodowanym przez różnice strukturalne pomiędzy ich powierzchnią a otoczeniem (środowiskiem). Czynniki oddziaływające ze strony środowiska mogą być różnego rodzaju – np. chemiczne, mikrobiologiczne czy fizyczne. Ich działanie może wywołać nie tylko zniekształcenie właściwości danego materiału, ale także poważne jego uszkodzenia. W przemyśle (np. w branży budowlanej) trwałość użytych materiałów ma kluczowe znaczenie – decyduje ono nie tylko o „długości życia” sprzętu lub konstrukcji. Zapewnia również właściwy poziom bezpieczeństwa.

Korozji niestety nie można uniknąć całkowicie, co najwyżej możliwe jest spowolnienie tego procesu. Wśród metod pozwalających na działania prewencyjne warto wymienić np. preparaty antykorozyjne. W przypadku powierzchni malowanych czy lakierowanych, istotne znaczenie ma także użyta technologia oraz jakość „substancji”. Przykładowo – lakierowanie proszkowe konstrukcji stalowych i aluminiowych wymaga farby odpornej na działania czynników atmosferycznych, zawierającej aktywne pigmenty antykorozyjne. Aplikacja takiej farby odbywa się za pośrednictwem sprężonego powietrza, które zamienia sproszkowaną farbę w formę ciekłą. Taki „proszek” posiada właściwości dielektryczne, sprawiające, że może on bardzo dokładnie pokryć powierzchnię malowanego elementu.

Inną bardzo często stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją jest tzw. cynkowanie. Polega ona na pokryciu chronionej powierzchnią warstwą cynku (powłoką cynkową), która w układzie „metal – środowisko” pełni rolę anody. Powłoki cynkowe charakteryzują się najlepszymi właściwościami ochronnymi w stosunku do żelaza i stali. Równie popularne jest pokrywanie materiałów osłoną cynową (cynowanie) – szczególnie przydatne, jeżeli trzeba ochronić małe elementy lub takie, które wyróżniają się skomplikowaną budową.

Istnieje także wiele innych sposobów pozwalających na ochronę przed korozją. Z pewnością, zawsze należy dobierać takie metody, które będą dopasowane zarówno do właściwości chronionego materiału, jak i do jego przeznaczenia.

Firma TLC oferuje zabezpieczenie antykorozyjne stalowych i aluminiowych konstrukcji przy pomocy malowania proszkowego.
Zobacz ofertę malarni proszkowej.