Dotacje UE – Budowa nowoczesnej hali produkcyjnej i zakup nowych środków trwałych do produkcji ogrodzeń tymczasowych i schodów stalowych w TLC Sp. z o.o.

Firma TLC Sp. z o.o. w okresie od 01.09.2010 do 31.08.2012r. realizowała projekt pt. „Budowa nowoczesnej hali produkcyjnej i zakup nowych środków trwałych do produkcji ogrodzeń tymczasowych i schodów stalowych w TLC Sp. z o.o.” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa.
Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-6-0309-1023-11.