You are currently viewing Prelekcja Grupy TLC – WallZip System

Prelekcja Grupy TLC – WallZip System

W dniu 2 czerwca 2017 roku Grupa TLC, brała czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.
Firmę TLC reprezentował Bartłomiej Markowicz – Sales Manager.
Podczas spotkania została wygłoszona prelekcja:
TLC WALLZIP SYSTEM – Systemy elementów rozdzielczych oraz rur „contractor” wraz z kasetą używanych do wykonywania ścian szczelinowych.
Szczegółowa relacja dotycząca przebiegu spotkania w materiale z konferencji.
Materiał zdjęciowy źródło: Biuletyn Informacyjny PDOIA i POIIB

GALERIA