Regulamin konkursu Facebook

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu organizowanego przez Grupę TLC. Regulamin zawiera wszystkie niezbędne informacje dot. przebiegu konkursu, przetwarzania danych osobowych, oraz zwolnieniu portalu Facebook od odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 

Konkurs „Jak dobrze znasz Grupę TLC?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jak dobrze znasz Grupę TLC?”

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/TLC.Architectural.Metalwork/ w dniach 30.05 2019 roku do 07.06 2018 do godziny 23:59

4. Organizator ma prawo zmiany czasu trwania konkursu, o czym poinformuje na profilu Facebookowym wskazanym w par.1 pkt. 3

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TLC.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Wysłanie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe w wiadomości prywatnej, oraz

b) Potwierdzenie wysłania zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym

3. Przedmiotem oceny zgłoszeń będzie poprawność udzielonych odpowiedzi oraz wypełnienie warunków udziału w konkursie.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w ramach facebookowego profilu Organizatora,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania nagród w przypadku wyboru przez komisję konkursową Organizatora.

e) zrzeka się praw autorskich do zamieszczonych treści na rzecz TLC Group.

§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce: Karta Prezentowa EMPiK o wartości 100 PLN + zestaw gadżetów – (koszulka TLC w wybranym rozmiarze S-XXL), kubek, czekoladki, brelok-kask antystresowy, notes, długopis, pendrive)

II miejsce: zestaw gadżetów – (koszulka TLC w wybranym rozmiarze S-XXL), kubek, czekoladki, brelok-kask antystresowy, notes, długopis, pendrive)

III miejsce: zestaw gadżetów – (koszulka TLC w wybranym rozmiarze S-XXL), kubek, czekoladki, brelok-kask antystresowy, notes, długopis, pendrive)

IV miejsce: zestaw gadżetów – (koszulka TLC w wybranym rozmiarze S-XXL), kubek, czekoladki, brelok-kask antystresowy, notes, długopis, pendrive)

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcami nagród w konkursie jest 4 Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na nasze pytania.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 4 dni od daty jego zakończenia.

5. W celu odebrania nagrody, Laureaci są zobowiązani do podania swoich danych osobowych tj, imienia, nazwiska, adresu i numeru tel. kontaktowego na potrzeby wysyłki. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w wyżej wymienionym zakresie. Organizator umożliwia również odbiór osobisty nagrody w siedzibie TLC w Gorlicach na ul. Chopina 25N.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Facebooku.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

 

 

Pytanie dodatkowe (04.0.2019) – Karta Prezentowa EMPiK o wartości 50 PLN

Zwycięża osoba, która jako pierwsza znajdzie właściwe zdanie i wyśle w prywatnej wiadomości do firmy TLC zrzut ekranu z właściwym hasłem, które ukryte zostało na stronie tlc.eu – Prawdziwe projekty realizuje się z pozycji serca.

Close Menu