Podobnie jak cała gama naszych produktów modułowych, schody modułowe spiralne oparte na modułowej konstrukcji, wyróżnia funkcjonalność oraz szerokie możliwości zastosowania. Osoby chcące samodzielnie zainstalować schody, uczynią to z łatwością. Zastosowane liczne ulepszenia, zapewniają bezproblemową i bezpieczną instalację. Samodzielna decyzja dotycząca ilości modułów – stopni, daje nabywcy dużą swobodę ich wykorzystania.

Nowoczesna konstrukcja, innowacyjność poparta wieloletnim doświadczeniem, zapewnia bezpieczeństwo jak również podnosi komfort użytkowania. Możliwość różnorodnego konfigurowania schodów sprawia, że schody można dopasować do zróżnicowanych wymogów klienta. Względem tradycyjnych klatek schodowych, produkty spiralne charakteryzuje znacznie mniejsza powierzchnia zabudowy.

Standardowe wypełnienie stopni stanowią kraty typu WEMA wraz z antypoślizgową listwą. Konstrukcja w całości podlega ocynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą EN ISO 1461, lub lakierowaniu proszkowemu kolorami z palety RAL bądź NCS. Istnieje możliwość pokrycia konstrukcji farbami ognioodpornymi.

Do produktu dołączona jest pełna instrukcja montażu, dzięki czemu instalacja schodów będzie intuicyjna, a co najważniejsze bezpieczna (link do instrukcji montażu).

Similarly to the entire range of modular products, the modular spiral stairs that are based on a modular construction are distinguished by their functionality and a wide range of applications. People who want to install the stairs on their own will have no trouble doing so. The numerous improvements ensure a trouble-free and safe installation. An individual decision about the number of modules- steps, gives the customer a large freedom for their use.

A modern construction and innovation backed-up with long-lasting experience ensure safety and it also increases user comfort. The possibility of a diverse configuration of the stairs makes it so that the stairs can be matched to diverse requirements of the customer. In regard to traditional stair cases, spiral products are characterised by a considerably smaller built-up area.

The standard fill of steps comprises of WEMA type grates with an anti-skid slat. The construction is fully subjected to galvanisation in accordance to the EN ISO 1461 standard, or powder coating with colours form the RAL pallet or the NCS pallet. There is a possibility to coat the construction with fire retardant paint.

Full installation manual is attached to the product which will make installation intuitive and, most importantly, safe (link to the installation manual).

Close Menu