You are currently viewing TLC  „Gazelą Biznesu” w 2017 roku!

TLC „Gazelą Biznesu” w 2017 roku!

Z dumą informujemy o przyznaniu prestiżowej nagrody dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy w roku 2017. Otrzymując w corocznym rankingu tytuł „Gazeli Biznesu” mamy świadomość odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Utrzymanie pozycji silnego oraz solidnego partnera, będącego wzorem nienagannych relacji biznesowych jest więc naszym priorytetem.
Pragniemy podziękować wszystkim korzystającym z usług TLC za dotychczasową współpracę, która jednocześnie wspiera nasz rozwój i motywuje do osiągnięcia jeszcze większych sukcesów w nadchodzących latach. To również dzięki Państwu dynamika rozwoju firmy TLC jest tak imponująca.

Bardzo dziękujemy za przyznaną nagrodę i gratulujemy wszystkim Laureatom!