Dotacje UE – Wzrost konkurencyjności Firmy TLC Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów

 

Firma TLC Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2011 do 31.05.2013r. realizowała projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Firmy TLC Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa.
Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-8-0300-1233-11.