You are currently viewing Zmiana adresu oddziału krakowskiego TLC Sp. z o.o. oraz TLC Rental Sp. z o.o.

Zmiana adresu oddziału krakowskiego TLC Sp. z o.o. oraz TLC Rental Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2017 roku, firma TLC Sp. z o.o. oraz TLC Rental Sp. z o.o. zmienia adres swojego oddziału krakowskiego.

TLC Rental Sp. z o.o. Centralny Oddział Południe
Wilga Business Center
ul. Marcika 12
30-443 Kraków
T: +48 12 648 04 92

TLC Sp. z o.o. Oddział Kraków
Wilga Business Center
ul. Marcika 12
30-443 Kraków
T: +48 12 210 07 99

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane główne spółki tj. siedziba Spółki, numery telefonów/fax, numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.

Powodem zmiany, jest ciągły rozwój firmy, niosący za sobą konieczność zwiększenia powierzchni biurowej. Dogodna lokalizacja nowego biura w nowoczesnym budynku biurowym Wilga Business Center zapewni komfort prac dla Państwa oraz Naszego Zespołu TLC Rental Centralny Oddział Południe oraz TLC Sp. z o.o. Oddział Karków: Biuro Konstrukcyjne i Dział Exportu.

Biuro Handlowe w Krakowie