You are currently viewing Hala stalowa, budynek tymczasowy – przegląd konstrukcji stalowych

Hala stalowa, budynek tymczasowy – przegląd konstrukcji stalowych

Definicja konstrukcji stalowej określą ją jako taką, której główne elementy nośne wykonane są ze stali. Warunki te spełnia wiele projektów, powszechnie wykorzystywanych w budownictwie oraz przemyśle. W zależności od charakteru i przeznaczania można wyróżnić konstrukcje stałe lub tymczasowe.

Na placu budowy najczęstsze zastosowanie znajdują konstrukcje tymczasowe. Mogą one być różnego typu:

  • hala stalowa – magazynowa – wykorzystywane do składowania materiałów i narzędzi budowlanych
  • ogrodzenia budowlane – konieczne do otoczenia placu budowy przed wtargnięciem niepożądanych osób,
  • schody modułowe – wykonane z gotowych elementów, które po złączeniu mogą być wykorzystywane np. jako schody do wykopów, schody techniczne czy schody do kontenerów mieszkalnych,
  • kontenery – używane np. w obiektach handlowych czy do powiększania zaplecza budynku. Mogą być również wyposażone w pomieszczenia socjalne i inne udogodnienia.

W przemyśle, konstrukcje stalowe mają z reguły bardziej stały charakter. Zastosowanie znajdują tutaj wszelkie obiekty wielkogabarytowe np. hale produkcyjne czy montażowe. Ich lokalizacja jest najczęściej stała, stąd też konstrukcje przemysłowe wymagają nieco innego podejścia. Sam szkielet jest bardzo podobny do tego wykorzystywanego w budynkach tymczasowych. Jednakże w przypadku dachów o bardzo dużej rozpiętości, konieczne jest użycie specjalnych szkieletów prętowo-ciągnowych. Znajdują one także zastosowanie w konstrukcji mostów wiszących.

Innym rodzajem konstrukcji stalowej mogą być schody ewakuacyjne montowane po zewnętrznej stronie budynku. Przybierają różne kształty i formy – mogą to być schody proste, spiralne lub specjalne drabiny kotwione do ścian budynków. Niezależnie od tego, muszą spełniać dokładnie te same wymagania, które stawiane są innym konstrukcjom przemysłowym. Trwałość, bezpieczeństwo oraz duża odporność na korozję – takimi cechami powinna charakteryzować się właściwa konstrukcja stalowa. Dlatego też, zabezpiecza się je dodatkowo pokrywając je warstwą cynku lub wykorzystując farby antykorozyjne w procesie malowania proszkowego.

Zobacz ofertę hal stalowych firmy TLC.