Schody ewakuacyjne
Schody ewakuacyjne i przeciwpożarowe

Schody ewakuacyjne są stosowane jako droga ewakuacji w przypadku zagrożenia zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i budynkach użyteczności publicznej z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Klatki schodowe tego typu cechują się wysoką odpornością na obciążenia oraz napór tłumu. Jest to najtańsza, najszybsza i najprostsza metoda zapewnienia bezpiecznej ewakuacji zgodnej z wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi.

Istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do schodów od zewnątrz przy zachowaniu ciągłej ewakuacji od wewnątrz. Konstrukcje te są odporne na działanie ognia dzięki możliwości użycia farbom pęczniejących (ognioodpornych). Są projektowane na większe obciążenia chwilowe.

ZALETY SCHODÓW EWAKUACYJNYCH

ikonaWYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcje odporne na napór tłumu, wysokie obciążenie i działanie ognia.

 

ikonaBEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wypełnienie stanowią kraty WEMA wyposażone w antypoślizgową listwę.

 

ikonaŚWIATOWE STANDARDY
Stworzone są z myślą o zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

 

ikonaODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Schody w całości podlegają ocynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 (DIN 50976), a także malowaniu natryskowemu antykorozyjnymi systemami malarskimi zgodnymi z normą PN-EN ISO 12944-5, malowaniu zapewniającemu ochronę przed ogniem (farbami pęczniejącymi) lub lakierowaniu proszkowemu. Dostępne w kolorach z palety RAL.

 

ikonaZGODNE Z PRAWEM BUDOWLANYM
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa są one produkowane w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. Schody ewakuacyjne cechują się łatwością montażu, a także niższymi kosztami (szczególnie w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami żelbetowymi). 

schody ewakuacyjne

NASZE PROJEKTY SCHODÓW TECHNICZNYCH

NASZE REALIZACJE SCHODÓW EWAKUACYJNYCH