Klatki schodowe
Klatki schodowe

KLATKI SCHODOWE

Stalowa klatka schodowa to ciąg komunikacyjny złożony z kilku, lub kilkunastu kondygnacji połączonych biegiem schodów. Konstrukcja stalowej klatki schodowej jest nieodłącznym elementem wszystkich rodzajów budynków cechujących się wielopoziomowością.

W budownictwie rozróżnia się: 

 • klatki schodowe stalowe wewnętrzne
 • klatki schodowe stalowe  zewnętrzne

ZALETY STALOWYCH KLATEK SCHODOWYCH

 • stalowa klatka schodowa to najprostszy sposób na pokonywanie poziomów w budynku
 • użycie stalowej klatki schodowej eliminuje ryzyko awarii jak w przypadku windy
 • klatka schodowa ciekawie zaprojektowana to atrakcyjny element architektoniczny w budownictwie
 • zastosowanie systemowej klatki schodowej przyspiesza proces montażu i gotowości obiektu
 • stalowa klatka schodowa zapewnia tańsze wykonawstwo i późniejszą eksploatację w stosunku do standardowych betonowych rozwiązań

TLC stosuje różnego rodzaju materiały związane z wypełnieniami stopni oraz samych konstrukcji stalowych. W większości wypadków korzystamy ze stali S235 oraz S355, stali nierdzewnej lub aluminium. Dzięki kooperacji ze sprawdzonymi i światowymi dostawcami stali , gwarantujemy zawsze najwyższą jakość dostarczonej konstrukcji. Własna malarnia proszkowa gwarantuje jakość i żywotność wykonanej powłoki malarskiej. W projektach grupy TLC wykorzystywane są dwuteowniki, ceowniki, kształtowniki, płaskowniki, blachy, blachy trapezowe, belki ażurowe, pręty, rury okrągłe, rury kwadratowe itp.

Grupa TLC stosuje szereg sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań, począwszy od standardowych stopni schodów wypełnionych najczęściej kratą zgrzewaną, autorskich i innowacyjnych barierek bezpiecznych (childrensafe) oraz barierek przemysłowych (industrial) oraz odpowiednich połączeń konstrukcji opracowanych przez dział projektowy. Firma TLC dokłada wszelkich starań aby przedstawione rozwiązania były bezpieczne i wytrzymałe a przy tym charakteryzowała je najwyższa jakość i atrakcyjna cena. Sprawdzone rozwiązania TLC od lat są doceniane przez klientów z całego świata.

NORMY STALOWYCH KLATEK SCHODOWYCH

Stalowe klatki schodowe produkowane przez grupę TLC, są wykonywane zgodnie z polskimi oraz światowymi normami. W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku schodów dostępowych w przemyśle obowiązuje norma PN ISO 14122 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1-4. Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji klatek schodowych – to jedno w głównych kryteriów projektowych.

 • PN-EN_1990_2004: Podstawy projektowania konstrukcji
 • PN-EN-1991-1-2 (2006) – Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
 • PN-EN-1993-1-2 (2007) – Projektowanie konstrukcji stalowych. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
 • PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
 • EOTA – 11/0014 – Sika Unitherm Platinium
 • ECCS N89 – Euro nomogram – Fire Resistance of steel structures
 • Access Steel – wytyczne do projektowania konstrukcji stalowych

Podstawowe wymagania niezawodności konstrukcji zostały sformułowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane, aby:

 • przeciwstawić się działaniom, które mogą zajść podczas budowy i użytkowania
 • zachowywać się prawidłowo w normalnych warunkach użytkowania
 • utrzymać konstrukcyjną całość w razie wypadku takiego, jak pożar, wybuch lub miejscowe uszkodzenie.

Wymagania te powinny być spełnione w przewidzianym czasie użytkowania konstrukcji, dlatego stalowe klatki schodowe powinny być tak zaprojektowane i utrzymywane w środowisku, w którym pracują, aby spełniały następujące warunki:

 • klatki schodowe miały odpowiednią trwałość p.poż, tzn. spadek cech wytrzymałościowych materiału np. przez działanie wysokiej temperatury nie powinno doprowadzić do zmiany parametrów technicznych czy użytkowych konstrukcji min utraty nośności
 • produkcja klatek schodowych generowała małe zużycie materiałów, energii i niską pracochłonność
 • klatki schodowe minimalizowały konsekwencje awarii z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego, takich jak trzęsienia ziemi, pożary, warunki atmosferyczne
schody techniczne

PROJEKT I MONTAŻ KLATEK SCHODOWYCH

Realizujemy indywidualne projekty schodów. Dział konstrukcyjno – projektowy przygotowuje projekt 3D, przesyła wizualizację oferty do akceptacji klienta. Kolejno wykonywane są obliczenia wytrzymałościowe, a produkt docelowo trafia na linię produkcyjną. Ambicją Zespołu TLC jest zawsze spełnić najwyższe wymagania swoich klientów.

 

Montaż konstrukcji schodów, klatek schodowych stalowych odbywa się poprzez połączenia śrubowe lub profilowe do ścian lub zostaje przygotowana konstrukcja samonośna podparta najczęściej słupami kwadratowymi. Zespół projektowy minimalizuje użycie połączeń z zewnętrznymi wspornikami, budynkami i podporami. Stopnie montowane się najczęściej przy użyciu kotew. Wypełnienia podestów są mocowane za pomocą specjalnych połączeń dystansowych.

NASZE PROJEKTY KLATEK SCHODOWYCH

TYPY SCHODÓW I KLATEK SCHODOWYCH

Schody proste klatki schodowe
Schody proste
Klatki schodowe
Schody rozdzielne
Klatki schodowe
Schody zabiegowe
Klatki schodowe
Schody dwubiegowe powrotne
klatka schodowe
Schody Łamane Trójbiegowe
Klatki schodowe
Schody Łamane Czterobiegowe
Klatki schodowe
Schody Wachlarzowe
Klatki schodowe
Schody Kręte

NASZE REALIZACJE KLATEK SCHODOWYCH