You are currently viewing KUPOWANIE TO NASZA PRACA – czyli krótko o dziale zakupów w TLC SP. z o.o.

KUPOWANIE TO NASZA PRACA – czyli krótko o dziale zakupów w TLC SP. z o.o.

Dział zakupów

Nie lubisz robić zakupów? Denerwuje Cię chodzenie między półkami? Dla wielu osób zakupy to przyjemność – dla innych niekoniecznie. Dla nas to wyzwanie, pasja i sposób na życie. My zajmujemy się tym zawodowo i to na bardzo szeroką skalę.

KIM JEST ZAKUPOWIEC W TLC

Specjalista zajmujący się strategią zakupową w TLC Sp. z o.o., firmie będącej liderem w produkcji schodów, platform i drabin stalowych, musi łączyć wiele umiejętności. Powinien posiadać zdolności organizacyjne, ale przede wszystkim dobrze znać się na ekonomii i kwestiach finansowych. Doświadczenie oraz kilkuletni staż jest najbardziej ceniony – nie można nauczyć się tego z podręczników.

TLC Sp. z o.o. w szczególny sposób dba o efektywny proces zakupowy, profesjonalizuje funkcje zakupową, gdyż może stanowić ona nawet 70% łącznej sumy kosztów przedsiębiorstwa. Przy tak dużej presji poświęcamy dużo wysiłku na obniżenie kosztów zakupowych. Poza podstawowymi działaniami, takimi jak negocjacje warunków, cen i terminów, stosujemy coraz bardziej zaawansowane dźwignie, które pozwalają na znaczne oszczędności i możliwość budowania trwałej przewagi kosztowej nad konkurencją.

DŹWIGNIE ZAKUPOWE W TLC

Firma TLC Sp. z o.o. stosując zaawansowane dźwignie zakupowe zapewnia firmie rentowność oraz pokuszę się o stwierdzenie – buduje swego rodzaju barierę wejścia dla konkurencji. Stosujemy zwinny, szczupły i sprawny łańcuch dostaw skrojony na miarę pod nasze potrzeby.

WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI

Wiele osób uważa, że jedynym sposobem „zyskania” na zakupach jest sytuacja, kiedy dostawca odda nam część swojej marży. Nie do końca się z tym zgadzam. Dla nas dostawca nie jest tylko osobą/firmą, ale partnerem z którym wspólnie budujemy sukces i pracujemy nad poprawą procesów logistycznych. Te z kolei przynoszą realne pieniądze, co przekłada się na ostateczną cenę produktów. Jest to właśnie przykład innej formy oszczędności.

USPRAWNIENIA W TLC

Kolejnym przykładem jest wprowadzenie w TLC Sp. z o.o. tzw. automatów wydających. Po wnikliwych analizach zdecydowaliśmy zamontować szafy wydające drobne części eksploatacyjne maszyn i urządzeń jak i środki ochrony osobistej. Dzięki temu znacznie obniżył się koszt dostaw (dostawca dba o poziom zapasów w automacie i kumuluje dostawy różnych asortymentów w jednej przesyłce). Każde pobranie jest rejestrowane i odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych kart. Dodatkowo mamy również pełną kontrole nad ilością używanych rzeczy.

Dział zakupów-szafa na części
Dział zakupów-szafa na części

Nieco bardziej zaawansowana dźwignia pozwala nam uzależnić przychód dostawcy od skuteczności produktu. Tak właśnie stało się w naszym przypadku przy zastosowaniu produktów premium w dziedzinie materiałów ściernych. Znaczna redukcja używanych ściernic lamelowych pomimo dużo większej jednostkowej ceny przełożyła się na ogólną redukcje kosztów. To nie tylko zero jedynkowe porównanie cen do ilości, ale również weryfikacja zapylenia hali, zadowolenia pracowników, efektywności pracy, a także żywotności narzędzia.

Zastosowanie już trzech dźwigni usprawniających procesy zakupowe może prowadzić do realnych, powtarzalnych oszczędności dla firmy.

Kluczową rolę w budowaniu firmy oraz jej sukcesu odgrywają działy sprzedaży i marketingu, lecz nawet najskuteczniejsza sprzedaż nierentownego produktu nie przyniesie żadnego zysku.

Działu Zakupów ma więc kluczową rolę w TLC dbając o efektywną gospodarkę naszego przedsiębiorstwa!

Dział zakupów