You are currently viewing Lakierowanie proszkowe w praktyce

Lakierowanie proszkowe w praktyce

Lakierowanie proszkowe jest procesem technologicznym polegającym na wykorzystaniu specjalnej farby proszkowej i jej mechanicznym naniesieniu na malowaną powierzchnię. Między farbą a powierzchnią metalu działają siły elektrostatyczne zapewniające stabilność i trwałość. W późniejszych etapach następuje dodatkowe nagrzewanie farby prowadzące do powstania grubej warstwy polimeru – cząsteczek o zwiększonej masie i odporności.

Wśród zalet lakierowania proszkowego warto wymienić:

  • ograniczenie emisji rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń do środowiska: malowanie wykonywane jest z reguły w zamkniętych, przystosowanych pomieszczeniach zwanych lakierniami proszkowymi.
  • bardzo duże wykorzystanie materiału malarskiego: farba proszkowa używana jest w prawie 100%, a dodatkowo część materiału można odzyskać i zastosować ponownie, przy okazji kolejnego malowania.
  • oszczędność energii: praca w zamkniętym pomieszczeniu pozwala na użycie zamkniętego obiegu wentylacji. Dzięki temu, system maksymalnie wykorzystuje całą energią potrzebną do lakierowania proszkowego.
  • duża grubość powłoki pokrywającej: zazwyczaj ma ona około 60 – 80 μm. Warstwa ta znakomicie pokrywa powierzchnię i częściowo maskuje niedoskonałości wynikające z obróbki mechanicznej.

Efektem malowania proszkowegopozbawione zacieków i nierówności powierzchnie o antykorozyjnych właściwościach. Końcowy rezultat jest estetyczny i długotrwały. Większość powierzchni, które poddano lakierowaniu proszkowemu nie wymaga dodatkowej konserwacji. Grubość farby proszkowej można porównać do 3 warstw farby rozpuszczalnikowej. Wyróżnić można m.in. farby epoksydowe, epoksydowo – poliestrowe, poliestrowe, strukturalne czy niskotemperaturowe. Każda z nich charakteryzuje się nieco innymi właściwościami. Na przykład: farby poliestrowe wyróżniają się zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne i dlatego używa się ich głównie do elementów przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

Należy pamiętać, że powierzchnia do malowania powinna być wcześniej odpowiednio przygotowana. Do tego celu wykorzystywane są metody strumieniowo – ścierne, śrutowanie czy niektóre procesy chemiczne.