You are currently viewing Metody wykorzystywane w lakierni proszkowej

Metody wykorzystywane w lakierni proszkowej

Lakiernia proszkowa to specjalne pomieszczenie do czyszczenia i malowania elementów metalowych. Nowoczesne lakiernie charakteryzują się znakomitą wydajnością oraz możliwością stosowania wielu różnych metod.

Zanim rozpoczniemy malowanie, konieczne jest odpowiednie oczyszczenie oraz wyrównanie powierzchni. Wśród metod oczyszczania wyróżnić można:

  • Czyszczenie chemiczne z wykorzystaniem preparatów chemicznych przez trawienie-odtłuszczanie, płukanie woda DEMI oraz pasywacja.Stosowane środki należycie przygotowują  powierzchnię do malowania.
  • Piaskowanie: polega na oczyszczeniu powierzchni za pomocą materiału ściernego znajdującego się w strumieniu powietrza.
  • Śrutowanie: z zasady podobne do piaskowania. Podstawową różnicą w tym przypadku jest użycie innego materiału ściernego – specjalnego śrutu w postaci np. żwirku stalowego czy korundu.

Po oczyszczeniu powierzchni, możliwe staje się malowanie za pomocą jednej z poniższych metod:

  • Malowanie natryskowe: z wykorzystaniem antykorozyjnych systemów malarskich zgodnych z normą ISO.  Kolorystyka zgodna z paletą barw RAL oraz NCS.
  • Malowanie proszkowe: korzysta z specjalnych farb proszkowych, zapewniających doskonałe pokrycie malowanych powierzchni. Efektem są gładkie, pozbawione zacieków powierzchnie.
  • Malowanie systemem zapewniającym ochronę przed ogniem: wykorzystuje odpowiednio dobraną farbę podkładową, które zapewnia odpowiednią przyczepność także dla powierzchni ocynkowanych.

Lakiernia proszkowa to efektywny i wydajny sposób konserwacji urządzeń oraz elementów wykonanych z metalu. Jego ogromną zaletą jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami powstającymi w procesie piaskowania lub śrutowania. Powstające wtedy pyły oraz odpady są magazynowane i zbierane w lakierni. Można je łatwo stamtąd usunąć lub wykorzystać ponownie (np. w przypadku śrutowania).

Zobacz ofertę malowania proszkowego firmy TLC