You are currently viewing Śrutowanie a piaskowanie

Śrutowanie a piaskowanie

Wśród metod oczyszczania metali na szczególne uwzględnienie zasługują piaskowanie i śrutowanie.

Piaskowanie to proces technologiczny, który polega zastosowaniu materiału ściernego w  strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy. Jego celem jest oczyszczenie metalu lub ukształtowanie danej powierzchni w określony sposób. Efektem końcowym piaskowania powinna być równa powierzchnia pozbawiona zbędnych zanieczyszczeń.  Jednocześnie, czyszczona powierzchnia musi wyróżniać się określoną szorstkością, która ułatwia późniejsze malowanie.  Poza tym, dzięki piaskowaniu możliwe jest łatwiejsze dotarcie do trudno dostępnych miejsc lub zakrzywionych rogów, które w inny sposób byłoby trudno oczyścić.

Śrutowanie można zakwalifikować też jako piaskowanie. Nazwa tej metody wzięła się z zastosowanego materiału. Wykorzystuje się tutaj specjalny śrut w postaci np. kulek szklanych czy korundu. Śrutowanie z reguły wykonuje się w specjalnie zamkniętych pomieszczeniach – pozwala to nie tylko na minimalizację zanieczyszczeń, ale także na późniejszy odzysk zastosowanego śrutu.  W zależności od metody pozyskiwanej energii, wyróżnia się śrutowanie pneumatyczne lub wirnikowe.  W tej ostatnie, energia napędzająca materiał ścierny jest energią kinetyczną powstającą przy zamianie energii silnika.

W samym piaskowaniu stosuje się nieco inny materiał ścierny niż w śrutowaniu. Zazwyczaj są to drobiny piasku lub inne rozdrobnione materiały takie jak: szlaka miedziowa, szkło, żużel czy kawałki skorupy orzechów. Niezależnie od użytego materiału ściernego, efektem ubocznym piaskowania jest szkodliwy pył, które może dostać się po płuc pracownika obsługującego dane urządzenie. Dlatego, piaskowanie można wykonywać tylko stosując się do ściśle określonych zasad BHP lub wykonując je w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach. W każdym przypadku, należy zadbać o specjalne ubrania ochronne, kompleksowe przeszkolenie oraz właściwą wentylację powietrza.

Piaskowanie i śrutowanie wykorzystuje się na dużą skalą w przemyśle metalowym, samolotowym czy odlewniczym.