You are currently viewing Śrutowanie – na czym polega i dlaczego jest potrzebne?

Śrutowanie – na czym polega i dlaczego jest potrzebne?

Wykorzystanie konstrukcji metalowych w przemyśle bardzo często wiąże się z koniecznością ich późniejszego czyszczenia. Wśród kilku metod wykorzystywanych w tym celu jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. śrutowanie. Co do zasady, śrutowanie ma za zadanie oczyścić powierzchnie metalowe z wszelkich zanieczyszczeń. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie tej metody. Wykorzystuje się ją również do wzmocnienia oraz polerowania metalu. Śrutowanie przekształca naprężenia szczątkowe rozciągające w naprężenia szczątkowe ściskające – pozwala to na zmianę właściwości materiału i wydłużenie jego trwałości oraz odporności na obciążenia.

Śrutowanie jest powszechnie wykorzystywane m.in. przemyśle metalowy, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, kolejowym czy konstrukcyjnym. Wyróżnić można dwie technologie śrutowania:

  • śrutowanie pneumatyczne: do tego celu wykorzystuje się nowoczesne oczyszczarki pneumatyczne, w formie komór strumieniowych albo kabin pneumatycznych. Jak sama nazwa wskazuje, elementy czyszczące „uruchamiane” są za pomocą układu pneumatycznego, nadającemu im odpowiednie przyśpieszenie przy wyjściu z dyszy czyszczącej.
  • śrutowanie wirnikowe: możliwe jest dzięki zastosowaniu energii kinetycznej, powstającej wyniku zamiany energii silnika elektrycznego. Energia zamieniana jest i uwalniana w turbinie wrzutowej. Jej wydajność jest bardzo różna, ale z reguły waha się w przedziale od 60 do 1200 kg na minutę czyszczenia.

Materiał ścierny wykorzystywany w śrutowaniu może być różnego typu – są to np. kulki szklane, żwirek stalowy czy korund. Do specjalnych zastosowań można też użyć mieszaniny wodnej. Bardzo ważnym aspektem śrutowania jest odpowiednie zabezpieczenie środowiska przed śrutem. Dlatego, większość operacji śrutowania wykonywana jest w zamkniętym pomieszczeniu. Możliwe też jest zastosowanie tzw. śrutowania bezpyłowego, które znacznie ogranicza powstające w wyniku śrutowania pyły i zanieczyszczenia. Należy jednak pamiętać, że bardzo często to rodzaj czyszczonych elementów determinuje rodzaj urządzenia i materiału do śrutowania.

Zobacz ofertę śrutowania firmy TLC.