You are currently viewing Wymogi prawne w zakresie zabezpieczenia krawędzi budynków

Wymogi prawne w zakresie zabezpieczenia krawędzi budynków

W przepisach prawa unijnego oraz polskiego znajdziemy wiele zapisów mówiącym o właściwym zabezpieczeniu terenu budowy. Jednym z takich przepisów jest np. konieczność ogrodzenia całego placu budowy. Wszyscy przedsiębiorcy wykonujący pracy budowlane mają obowiązek zapewnienia przestrzeni ochronnej wokół placu, na którym prowadzona jest budowa.

Warto jednak pamiętać, że należy zabezpieczać nie tylko obrzeża zewnętrzne, ale też wszelkie krawędzie niebezpieczne znajdujące się wewnątrz terenu budowlanego. Szczególnym przypadkiem są tutaj wszelkiego rodzaju ciągi komunikacyjne, otwory technologiczne oraz krawędzie powstające w wyniku pracy na wysokościach. Przyjmuje się, że powinny one być odpowiednie ogrodzone, aby zminimalizować ryzyko upadku – zarówno w przypadku pracowników, jak i niepożądanych osób, które mogły dostać się do wnętrza ogrodzonego terenu.

Pomocny w takim przypadku jest specjalny system zabezpieczenia krawędzi EPS. W jego skład najczęściej wchodzą: uchwyty mocujące, słupki, siatki zabezpieczające, deski lub rury (używane jako wypełnienie). System ten pozwala na szybkie oraz skuteczne zadbanie o bezpieczeństwo powstających krawędzi. Jego ogromną zaletą jest łatwy montaż i transport. W porównaniu do klasycznych metod pozwala on obniżyć koszty montażu o około 20%. Przy tym jest on lekki i wszechstronny w użyciu. W porównaniu do systemów tradycyjnych demontaż oraz ponowny montaż jest zauważalnie krótszy. Możliwe stało się to także dzięki znacznemu ograniczeniu elementów wymagających montowania.

Na tym nie kończą się zalety jakimi charakteryzuje się system zabezpieczenia krawędzi EPS. Na rynku dostępne są również specjalne kosze transportowe służące do składowania oraz transportu produktu. Dzięki ich zastosowaniu można dodatkowo zwiększyć mobilność systemu, jak i zadbać o większe bezpieczeństwo w czasie załadunku i rozładunku. Warto także wspomnieć o tym, że system EPS daje możliwość składowania piętrowego – pozwala to ograniczenie powierzchni potrzebnej na przechowywanie elementów wchodzących skład całego zestawu do zabezpieczania krawędzi.

Zobacz ofertę zabezpieczenia krawędzi budynków EPS firmy TLC