You are currently viewing Jak zabezpieczać krawędzie budynków na budowie? – poradnik

Jak zabezpieczać krawędzie budynków na budowie? – poradnik

Zabezpieczenie krawędzi budynków na budowie to jeden z ważniejszych punktów na długiej liście zadań i wymogów, jakie musi spełnić wykonawca. I podobnie jak w przypadku pozostałych punktów, jest ona tak samo istotny jak pozostałe.

Praca na dachach i krawędzi stropu wiąże się z dwoma głównymi zagrożeniami:

  • upadku człowieka z wysokości
  • upadku przedmiotu z wysokości

Każde z tych zagrożeń wymaga wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wiążę się z tym m.in. koniecznością opracowania odpowiednich procedur np. przygotowania odpowiedniego planu zabezpieczeń czy spełnienie wymogu dopuszczenia do pracy właściwie wykwalifikowanych osób. Oprócz zasad pracy należy także przygotować ważne elementy zabezpieczające:

  • balustrady ochronne – spełniające wymogi § 15. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  • schodnie systemowe – schody modułowe jako substytuty drabin
  • oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych
  • daszki ochronne – chronią przed spadającymi przedmiotami
  • siatki ochronne i bezpieczeństwa

Oprócz powyższych elementów, warto też zwrócić uwagę na system EPS – nowoczesny, lekki i szybki sposób zabezpieczania krawędzi budynków. Ten montowany modułowo system wyróżnia się dużą elastycznością pozwalająca zabezpieczenie dowolnej krawędzi. Z powodzeniem może być stosowany zarówno dla krawędzi prostych, jak i takich o bardziej niestandardowym kształcie. Łatwość montażu sprawia, że może być sprawnie przeniesiony w inne miejsce. Wszystko uzależnione jest od zaistniałej potrzeby.  System EPS (Edge Protection System) wykorzystuje kilka rodzajów paneli:

  • panel siatkowy – zakładany na haki słupka systemowego
  • panel nieprzezierny – może też być wykorzystany jako przestrzeń reklamowa
  • deska lub rura rusztowa – zakładana na haki słupka systemowego

Lekka konstrukcja i prostota pozwalają zmniejszyć koszty montażu i przyspieszyć rozstawianie ogrodzenia nawet o 20%. Dzięki tym cechom, system zabezpieczenia krawędzi EPS jest nie tylko bezpieczny, ale też wyjątkowo wydajny.

Zobacz ofertę zabezpieczenia krawędzi EPS firmy TLC Rental