You are currently viewing BHP na budowie – „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

BHP na budowie – „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

W dniach od 8-12.05.2017r. firma TLC Rental Sp. z o.o. brała czynny udział w Tygodniu Bezpieczeństwa, zorganizowanym przez „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.

Część teoretyczna szkolenia została połączona z wizytą na placu budowy gdzie można było zapoznać się ze sposobem montażu produktów firmy  TLC Rental, w szczególności ogrodzeń tymczasowych, zabezpieczeń krawędzi EPS czy schodów tymczasowych.

„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” jest inicjatywą największych generalnych wykonawców. Dwunastu sygnatariuszy i jedna firma zrzeszona w Porozumieniu, mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona realizację wielu prestiżowych projektów, wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP. Porozumienie ma na celu edukację i propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy, a w szczególności uświadamianie ryzyka i zagrożeń, które płyną z pracy na budowie.

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 120 śmiertelnych wypadków, co 3 dni ginie człowiek. Co druga ofiara śmiertelna na budowie to pracownik ze stażem pracy, nieprzekraczającym trzech miesięcy. Główna przyczyna to brak odpowiednich kwalifikacji pracowników budowlanych oraz nieprzestrzeganie zasad BHP.
Zespół TLC oraz TLC Rental szczególnie dziękują firmom Erbud S.A, Mostostal Warszawa S.A i Unibep S.A. za możliwość aktywnego uczestnictwa w programie.

Galeria