You are currently viewing Ćwiczenia strażackie w zakładach produkcyjnych TLC Gorlice

Ćwiczenia strażackie w zakładach produkcyjnych TLC Gorlice

20, 21, 22 marca 2023r. na obiekcie TLC Ocynkownia & Packing Center w Gorlicach odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych na obiekcie przemysłowym, połączone z rozpoznaniem operacyjnym obiektu.

Podczas pozorowanego pożaru w hali produkcyjnej (ocynkowni) strażacy mieli za zadanie ugasić pożar oraz ewakuować dwie poszkodowane osoby i udzielić im kwalifikowanej pierwszej pomocy (osoby nieprzytomne z oparzeniami I i II stopnia). Podczas pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej przećwiczono współdziałanie strażaków PSP i OSP, organizację łączności oraz współpracę kierownictwa zakładu ze strażakami uczestniczącymi w ćwiczeniach.

W ramach ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem w tym profilem produkcji, usytuowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu i kurka głównego instalacji gazowej, drogami pożarowymi, zaopatrzeniem wodnym, miejscami umożliwiającymi swobodne rozstawienie podnośnika SH-24 oraz uwarunkowaniami mającymi znaczenie dla sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Po zakończeniu ćwiczeń dokonano ich podsumowania oraz przedstawiono wnioski i spostrzeżenia mające na celu usprawnienie prowadzenia działań zarówno przez strażaków jak i w początkowej fazie pożaru przez pracowników.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach, druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych: Biecz, Dominikowice, Kobylanka, Moszczenica, Ropa, Szymbark oraz dyrekcja i kierownictwo zakładu.

Opracowanie: mł. bryg. Dariusz Surmacz – oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach

 

GALERIA: