You are currently viewing Klatka Schodowa Dwubiegowa Ewakuacyjna dla Sanok Rubber

Klatka Schodowa Dwubiegowa Ewakuacyjna dla Sanok Rubber

Nasz klient, Sanok Rubber, powierzył nam projektowanie, produkcję, dostawę i montaż nowej, dwubiegowej klatki schodowej ewakuacyjnej o wysokości 7410 mm. Konstrukcja jest wykonana z stali S235/S355, cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN 1461. Klatka schodowa wyposażona jest w dwustronną balustradę zabezpieczającą, składającą się z pionowych prętów. Stopnie i podesty wykonane są z kraty pomostowej zgrzewanej, zdolnej do wytrzymywania obciążenia wynoszącego 5 kN/m2. Konstrukcja spełnia standardy klasy wykonania EXC2 (zgodnie z normą EN 1090-2).

Sprawdź nasza pełną ofertę schodów przemysłowych!

GALERIA