3.3.2 RPO WM – Rozwój działalności eksportowej firmy TLC Sp. z o.o. na docelowych rynkach zagranicznych

Dotacje unijne TLC Logo

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 08.11.2017 do 30.06.2019r. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy TLC Sp. z o.o. na docelowych rynkach zagranicznych“  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Numer umowy: RPMP.03.03.02-12-648/17-00.

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość projektu: 422 730,99 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 222 731,49 PLN.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest internacjonalizacji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów – specjalistycznych konstrukcji stalowych w tym lekkich konstrukcji
modułowych – w budżecie 400 881,00 zł netto oraz terminie do 30.06.2019r.

Planowane efekty:

Przedsiębiorstwo planuje wdrożyć kompleksowo Strategię Rozwoju Działalności Exportowej zgodnie z przedstawionymi
rekomendacjami i celami exportowymi, chcąc dywersyfikować działalność eksportową na rynkach, które do tej pory nie
zostały jeszcze wystarczająco wykorzystane np. rynek niemiecki.
Projekt obejmował będzie udział przedsiębiorstwa w charakterze wystawcy w następujących imprezach targowo – wystawienniczych, na których prezentowane będą specjalistyczne konstrukcje stalowe (udoskonalone oraz nowe produkty), ze szczególnym nastawieniem na schody techniczne (stalowe – wszystkie typy), klatki, drabiny i platformy stalowe, ogrodzenia tymczasowe; balustrady i barierki:
-Międzynarodowa impreza targowa w Sztokholmie, Szwecja (Nordbygg) 10-13.04.2018;
-Międzynarodowa impreza targowa w Paryżu, Francja (Intermat) 23-28.04.2018
-Międzynarodowa impreza targowa w Birmingham, Anglia (UK Construction Week) 09-11.10.2018r.
-Międzynarodowa impreza targowa w Monachium, Niemcy (Bauma) 08-14.04.2019r.
Ponadto w ramach projektu planowane są do poniesienia koszty związane z:
-zakupem usług doradczych w celu wyselekcjonowania potencjalnych kontrahentów, stworzenia dedykowanych baz danych;
– opracowaniem koncepcji marki – doradztwo dotyczące zaprojektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych, przeznaczonych do promocji i sprzedaży nowych i udoskonalonych wyrobów na docelowych rynkach zagranicznych;
– tłumaczeniami – dokumentacji, związanej z promocją nowych i udoskonalonych wyrobów na rynkach docelowych.

GALERIA