3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand II

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 05.04.2019 do 31.12.2020r. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa TLC poprzez internacjonalizację II“  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy: POIR.03.03.03-12-0114/19-00

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 279 600,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 167 760,00 PLN.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy TLC Sp. z o.o. w ramach programu promocji branży budowa i wykańczania budowli.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę, dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,
  2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,
  3. Rozwój międzynarodowej sieci klientów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej trzech nowych kontrahentów.