3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 09.05.2018 do 31.12.2019r. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa TLC poprzez internacjonalizację“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy: POIR.03.03.03-12-0054/18-00

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 315 400,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 157 700,00 PLN.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy TLC Sp. z o.o. w ramach programu promocji branży budowa i wykańczania budowli.

Planowane efekty:

1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę, dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,

2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza unijnych,

3. Budowę międzynarodowej sieci dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej jednego oficjalnego dystrybutora na wybranych rynkach.