3.4.4 RPO WM – Wdrożenia wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek udoskonalonego produktu

Dotacje unijne TLC Logo

 

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2019r. realizuje projekt pt. “Wdrożenia wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek udoskonalonego produktu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce”.

Numer projektu: RPMP.03.04.04-12-0145/18.

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość projektu brutto: 8 966 600,88 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 280 463,73 PLN.

Cel projektu: Podstawowym celem omawianego projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych opracowanych w ramach fazy badawczej przy wsparciu z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje w budżecie 7 289 919,41 zł netto oraz terminie do 31.12.2019 r.

 

Planowane efekty:

Wnioskodawca, w ramach projektu planuje wdrożyć wyniki przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych, poprzez uruchomienie własnej produkcji systemu zabezpieczeń krawędzi EPS na placach budów, w tym w szczególności paneli zabezpieczających siatkowych i paneli siatkowych ażurowych – stanowiących główny element systemu – który do tej pory nie był produkowany w naszym zakładzie.
Projekt wpisuje się w cel poddziałania 3.4.4 RPO WM, ponieważ polegał będzie na wykorzystaniu wyników prac B+R i wynalazku posiadającego zgłoszony wniosek o ochronę patentową, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych
w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.
Do wdrożenia wyników praca B+R niezbędne jest doposażenie posiadanego przez Wnioskodawcę zaplecza maszynowego o następujący zakres rzeczowy:

  • zakup zgrzewarki wielopunktowej – szt. 1
  • zakup robota spawalniczego – szt. 1
  • zakup wycinarki laserowej do rur i profili – szt. 1
  • zakup wycinarki laserowej do cięcia blach – szt. 1