Dotacje UE – Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

[15.01.2018]

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Działając w imieniu Zamawiającego tj. TLC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, w związku z prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego, na podstawie pkt I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA lit. e) zapytania ofertowego nr 3/2017, informuję, że:
1) unieważniam czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną dnia 9 stycznia 2018 roku,
2) unieważniam prowadzone przez Zamawiającego postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania.

Proszę o zapoznanie się z uzasadnieniem, pliki do pobrania:
uniewaznienie_post_ofert_3_15.01.2018.pdf

 

[09.01.2018]

Zamawiający TLC Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice

Pliki do pobrania:
Wyniki_postepowania_ofertowego_09.01.2018.pdf (kliknij aby pobrać)

Dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym i złożenie oferty.

 

[28.12.2017]

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie innowacyjnej w stosunku do istniejących na rynku technologii procesu cynkowania ogniowego, której rezultatem będzie poprawa techniczno – użytkowa oraz wizualna powierzchni produktów – konstrukcji stalowych wykonanych z połączeń różnych gatunków stali (S235, S355).

Opracowana technologia musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań”.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – (kliknij aby pobrać)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy (kliknij aby pobrać)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (kliknij aby pobrać)

Zapraszamy do składania ofert.

Close Menu