Dotacje UE – Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo-magazynową na dz. nr 2938/28

 

[06.04.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania o udzielenie zamówienia

Działając imieniem Zamawiającego tj. TLC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, w związku z prowadzonym w trybie ofertowym postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo – magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N”, na podstawie pkt. VI ust. 1 lit. c) zapytania ofertowego nr 1/2017, informuję, że:

 1. Unieważniam czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną dnia 8 lutego 2017 roku,
 2. Unieważniam prowadzone przez Zamawiającego postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania.

Plik do pobrania:

 1. Uzasadnienie unieważnienia – kliknij aby pobrać

 

[08.02.2017] Wyniki zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo-magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego uznano ofertę firmy:

 STALBAU Piotr Frączek Sp. komandytowa

ul. Łazówka 43A

34-100 Wadowice

 

Plik do pobrania:

 1. Wyniki zapytania ofertowego – kliknij aby pobrać

 

[31.01.2017 ]

W związku z zapytaniami dotyczącymi ogłoszonego postępowania ofertowego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści zapytania ofertowego nr 1/2017  w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową określającą specyfikację przedmiotu zamówienia. W następstwie wprowadzonych wyjaśnień przedłużony został termin składania ofert z dnia 31.01.2017 r. na dzień 03.02.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:

 1. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/2017 wraz z przedłużeniem terminu składania ofert- kliknij aby pobrać
 2. Lista pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/2017 – kliknij aby pobrać
 3. Treść jednolita zapytania ofertowego nr 1/2017 po zmianach dotyczących wyjaśnień oraz przedłużenia terminu składania ofert – kliknij aby pobrać

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego, firmy TLC o halę montażowo-magazynową dz. ew. nr 2938/28, ul. Chopina 25N, Gorlice” – kliknij aby pobrać

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego – kliknij aby pobrać.
 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – kliknij aby pobrać.
 3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku wykluczenia – kliknij aby pobrać.
 4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych robót – kliknij aby pobrać.
 5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz osób – kliknij aby pobrać.

 

[2017-01-16] ZAPYTANIE OFERTOWE – ROBOTY BUDOWLANE

W związku z przygotowaniem się do realizacji inwestycji budowlanej ogłaszamy nabór ofert w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową określającą specyfikację przedmiotu zamówienia.

Zapytanie Ofertowekliknij aby pobrać specyfikację.

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego, firmy TLC o halę montażowo-magazynową dz. ew. nr 2938/28, ul. Chopina 25N, Gorlice” – kliknij aby pobrać

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego – kliknij aby pobrać.
 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – kliknij aby pobrać.
 3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku wykluczenia – kliknij aby pobrać.
 4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych robót – kliknij aby pobrać.
 5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz osób – kliknij aby pobrać.

 

Zapraszamy do składania ofert.