Dotacje UE – Znaczące ulepszenie systemu EPS

Unia Europejska

 

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 31 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. realizuje projekt pt. „Opracowanie znacząco ulepszonego systemu zabezpieczeń EPS w ramach prac B+R zleconych przez TLC Sp. z o.o.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Numer umowy: RPMP.01.02.03-12-0357/17-00
Beneficjent: TLC Sp. z o.o.
Wartość projektu: 120 540,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 88 200,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki TLC, które nastąpi w wyniku działań projektowych oraz oddziaływania rezultatów projektu na działalność przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych oraz wykonanych w ramach projektu usług proinnowacyjnych.
Celem na poziomie produktu jest zlecenie prac rozwojowych dotyczących analiz wytrzymałościowych znacząco ulepszonych elementów systemu EPS wraz z elementami współpracującymi zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz zlecenie usług proinnowacyjnych przebadania systemu EPS pod względem bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą EN 13374:2013 klasa A wraz z certyfikacją.

Celem na poziomie rezultatu jest:
-wdrożenie wyników prac B+R oraz zleconych w ramach projektu usług proinnowacyjnych w wyniku których wprowadzony zostanie znacznie ulepszony produktu na rynek (system EPS) – szt. 1
-zmniejszeniu odpadu, dzięki optymalizacji procesu technologicznego produkcji systemu EPS;
-osiągnięcie oszczędności materiałowych poprzez generowanie nowych rozwiązań nadających wielofunkcyjny charakter elementów systemu EPS;
-wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

[11.07.2017]

 

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z zapytaniem ofertowym określającym specyfikację przedmiotu zamówienia, ogłaszamy wyniki naboru ofert.

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji zadania na wykonanie prac rozwojowych dotyczących analiz wytrzymałościowych znacząco ulepszonych elementów systemu EPS wraz z elementami współpracującymi zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonanie usługi w zakresie badań zgodności z określonymi wymogami lub normami jak również certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań systemu EPS, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Wyniki postępowania ofertowego (kliknij aby pobrać)

 

[29.06.2017]

 

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie prac rozwojowych dotyczących analiz wytrzymałościowych znacząco ulepszonych elementów systemu EPS wraz z elementami współpracującymi zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonanie usługi w zakresie badań zgodności z określonymi wymogami lub normami jak również certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań systemu EPS zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oświadczenie dotyczące poufności (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 2 do wniosku – Zapytanie ofertowe (kliknij aby pobrać)

Formularz Oferty (kliknij aby pobrać)

 

[29.06.2017]  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Działając w imieniu Zamawiającego tj. TLC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, w związku z prowadzonym w trybie ofertowym postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie prac rozwojowych dotyczących analiz wytrzymałościowych znacząco ulepszonych elementów systemu EPS wraz z elementami współpracującymi zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonanie usługi w zakresie badań zgodności z określonymi wymogami lub normami jak również certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań systemu EPS, zgodnie z zapytaniem ofertowym, informujemy o unieważnieniu prowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania.

Proszę o zapoznanie się z uzasadnieniem.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (kliknij aby pobrać) 

 

[22.06.2017]

 

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie prac rozwojowych dotyczących analiz wytrzymałościowych znacząco ulepszonych elementów systemu EPS wraz z elementami współpracującymi zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonanie usługi w zakresie badań zgodności z określonymi wymogami lub normami jak również certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań systemu EPS zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące poufności (kliknij aby pobrać)

Zapytanie ofertowe (kliknij aby pobrać)

Formularz Oferty (kliknij aby pobrać)