Schody ewakuacyjne
Schody ewakuacyjne i przeciwpożarowe

SCHODY EWAKUACYJNE

Schody ewakuacyjne są jednym z najważniejszych elementów budownictwa zarówno przemysłowego jak i miejskiego. W myśl przepisów mają one zapewnić bezpieczne wydostanie się z obszaru zagrożenia na poziomie wszystkich kondygnacji w danym budynku. Klatki schodowe tego typu cechują się wysoką odpornością na obciążenia oraz napór tłumu. Dodatkowo droga ewakuacyjna z zastosowaniem schodów, powinna być możliwie najkrótsza i najprostsza pod względem konstrukcyjnym.

schody przeciwpożarowe

Schody, które w największym stopniu kojarzą się z pojęciem „ewakuacja” to tzw. schody ppoż (przeciwpożarowe). Muszą one spełniać dodatkowe kryteria – zarówno użytkowe, jak i związane z nośnością – wynikające z pełnionej przez nie funkcji.

Najistotniejszą cechą schodów ppoż jest odporność konstrukcji w określonych warunkach pożaru. Jest ona możliwa do osiągnięcia na kilka sposobów. Ważną kwestią jest też wybór metody – rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie wymaganych parametrów ppoż. już na etapie koncepcji projektowania schodów metalowych.

Jednym z najprostszych, stosowanych w praktyce sposobów na zabezpieczenie ppoż. schodów stalowych, jest odpowiednie dobranie (już na etapie projektowym) przekrojów profili konstrukcyjnych, tak aby zapewniły wymaganą nośność konstrukcji w określonym czasie. Takie podejście oznacza konieczność kontrolowanego „przewymiarowania” konstrukcji schodów, niemniej jednak ostatecznie pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, ze względu na brak konieczności stosowania kosztowych systemów malarskich. Ograniczeniem tej metody jest możliwość osiągnięcia tylko niższych klas odporności na ogień R15 – R30.

Inną, równie popularną metodą jest zastosowanie biernych systemów zabezpieczenia ppoż, takich jak np. systemy farb pęczniejących, które chronią schody stalowe przez określony czas, przed działaniem wysokiej temperatury. Pod wpływem wzrastającej temperatury farba zwiększa swoją objętość, dzięki czemu znacząco obniża temperaturę przekroju. Farby pęczniejące pozwalają na zabezpieczenie schodów ewakuacyjnych do klasy ognioodporności od  R15 do R60, a nawet wyższych. Wadą tej metody jest dodatkowy, z reguły długi czas potrzebny na wykonanie (określonej w aprobacie technicznej systemu) grubości powłoki oraz wysokie koszty lakierowania (konieczność nanoszenia kilku  – kilkunastu warstw, kilku typów powłok na schody ppoż).
Dodatkowo, na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę fakt, że całkowita grubość powłoki lakierniczej może wynieść nawet kilka milimetrów.

schody ewakuacyjne TLC

Klatki schodowe firmy TLC charakteryzują się klasą odporności na obciążenia oraz napór tłumu, dobraną zgodnie z przepisami obowiązującymi dla miejsca ich montażu. Dzięki optymalizacji wykonanej już na etapie projektu, konstrukcje schodów stalowych są lekkie i nie powodują problemów przy montażu.
Nasze schody metalowe, są przeznaczone zarówno do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W przypadku schodów zewnętrznych, istnieje możliwość obudowania ich konstrukcją zabezpieczającą przed niepowołanym dostępem. Obudowa taka może być wykonywana z:

  • kraty pomostowej,
  • blachy perforowanej,
  • siatki cięto-ciągnionej
  • obłożona płytami warstwowymi

Propozycja schodów ewakuacyjnych firmy TLC to gwarancja bezpieczeństwa i jakości. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez cynkowanie ogniowe zapewnia długoletnią eksploatację. Elementy konstrukcyjne mogą również zostać polakierowane proszkowo dla podniesienia estetyki lub dla zwiększenia bezpieczeństwa schodów ewakuacyjnych – przez wyróżnienie kontrastowym kolorem elementów takich jak krawędzie stopni albo pochwyty dodatkowe.

Jako światowy producent schodów i platform stalowych staramy się szukać rozwiązań, które mają za zadanie wesprzeć i uefektywnić sektor zarówno budowlany jak i przemysłowy. Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą nadrzędną.

Naszym klientom gwarantujemy wsparcie na każdym etapie doboru odpowiedniego produktu – skontaktuj się z nami na tlc.eu/kontakt/

SCHODÓW EWAKUACYJNYCH - ZALETY

ikonaWYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcje odporne na napór tłumu, wysokie obciążenie i działanie ognia.

ikonaBEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Stopnie i podesty wypełnione antypoślizgowymi kratami, bezpieczne barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

ikonaŚWIATOWE STANDARDY
Stworzone są z myślą o zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.
Schody cechują się łatwością montażu, a także niższymi kosztami (szczególnie w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami żelbetowymi).

ikonaODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Schody w całości podlegają cynkowaniu ogniowemu wg PN-EN ISO 1461, dodatkowo wybrane elementy konstrukcji mogą być poddane lakierowaniu proszkowemu w kolorach z palety RAL lub malowaniu zapewniającemu ochronę przed ogniem (z użyciem farb pęczniejących).

ikonaZGODNE Z PRAWEM BUDOWLANYM
Geometria, odporność na obciążenia oraz napór tłumu dobierane zgodnie z przepisami obowiązującymi dla miejsca montażu schodów.

schody ewakuacyjne

NASZE PROJEKTY SCHODÓW TECHNICZNYCH

NASZE REALIZACJE SCHODÓW EWAKUACYJNYCH