Dotacje UE – Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii przygotowania powierzchni metali

Firma TLC Sp. z o.o. w okresie od 15.07.2015 do 31.10.2015r. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii przygotowania powierzchni metali” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer projektu: MRPO.02.01.01-12-0084/15.


[2015-07-31] WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii przygotowania powierzchni metali” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę: komory śrutowniczej z wyposażeniem (sprężarką śrubową i zbiornikiem ciśnieniowym pionowym z osprzętem – zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór spustowy) wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę Komory śrutowniczej z wyposażeniem (sprężarką śrubową i zbiornikiem ciśnieniowym pionowym z osprzętem – zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór spustowy), za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Conrada 30, 01-922 Warszawa

d

[2015-07-23] Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii przygotowania powierzchni metali” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę: komory śrutowniczej z wyposażeniem (sprężarką śrubową i zbiornikiem ciśnieniowym pionowym z osprzętem – zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór spustowy) wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (link do zapytania ofertowego).