DOTACJE UE – TECHNOLOGY OF LIGHT CONSTRUCTIONS (TLC) W PROCESIE PRODUKCJI SYSTEMOWYCH SCHODÓW KONTENEROWYCH

Schody modułowe ASTA – do użytkowania w każdych warunkach

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2016 do 30.03.2017r. realizuje projekt pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych”  w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0467/16.

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 683 500,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 557 575,00 PLN.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie opracowanej w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej technologii związanej z zoptymalizowaniem konstrukcji schodów kontenerowych, spełniającej wymagania wytrzymałościowe przy stosunkowo niskiej masie tzw. Technology of Light Constructions (TLC).

Planowane efekty:

Wdrożenie nowej technologii TLC pozwoli na uruchomienie produkcji nowego produktu – systemu schodów kontenerowych.

Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach następujących działań:

1. Zakup zaprojektowanej bazy technologicznej, niezbędnej do wdrożenia nowej technologii produkcji TLC, obejmującej :

1.1 Zakup giętarki 3D do rur i profili – szt. 1;

1.2 Zakup wycinarki laserowej do cięcia rur i profili – szt. 1;

1.3 Zakup zautomatyzowanego robota spawalniczego – szt. 1.


[2016-11-09] Wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę Zautomatyzowanego Robota Spawalniczego.

W związku z realizacją projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę:  ZAUTOMATYZOWANEGO ROBOTA SPAWALNICZEGO wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę ZAUTOMATYZOWANEGO ROBOTA SPAWALNICZEGO, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
ul. Babimojska 11
60-161 Poznań

Plik do pobrania: Wyniki_postepowania_ofertowego.09.11.2016.pdf

[2016-10-25] ZAPYTANIE OFERTOWE – Robot spawalniczy.

.
W związku z realizacją projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę:  ZAUTOMATYZOWANEGO ROBOTA SPAWALNICZEGO wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (kliknij tutaj aby pobrać specyfikację).

.
1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego – kliknij aby pobrać.
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – kliknij aby pobrać.
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku wykluczenia – kliknij aby pobrać.
4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Schemat poglądowy zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego – kliknij aby pobrać.


[2016-04-20] WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę:  WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA RUR I PROFILI wraz z montażem zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA RUR I PROFILI wraz z montażem, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

BLM GROUP ADIGE  S.P.A.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta firmy:

Numer oferty Nazwa oferenta Ilość zdobytych punktów
604589 z dnia 06.04.2016 BLM GROUP ADIGE  S.P.A.
Via per Barco 11
38056 Levico Terme (Tn) Italia
Stefano Campostrini
tel. +39 0461729000
export@adige.it
100

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Data publikacji na profilu nabywcy 20.04.2016.

d

[2016-03-07] Zapytanie ofertowe

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy ponownie nabór ofert na wykonanie i dostawę: WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA RUR I PROFILI wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (link do zapytania ofertowego).
1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

d

[2016-02-22] Unieważnienie postępowania ofertowego

Zamawiający TLC Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie postępowania ofertowego z dnia 10.02.2016r. realizowanego w związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych”, w zakresie naboru ofert na wykonanie i dostawę: WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA RUR I PROFILI wraz z montażem (link do komunikatu).

d

[2016-02-10] Zapytanie ofertowe

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę:  WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA RUR I PROFILI wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (link do zapytania ofertowego oraz Zał 1 – Oświadczenie o braku powiązań).


[2016-02-23] WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę GIĘTARKI 3D DO RUR I PROFILI, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

DIG Świtała Sp. z o.o.,
Ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska

W postępowaniu ofertowym udział wzięły następujące firmy, zgodnie z wynikami postępowania ofertowego (link do załącznika).
Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu ofertowym.

d

[2016-02-12] UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW ORAZ TERMINU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

W związku z koniecznością doprecyzowania podstawowych parametrów GIĘTARKI 3D DO RUR I PROFILI ogłaszamy, iż zmianie uległy zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia. Ze względu na wprowadzenie zmian w postępowaniu ofertowym wydłużeniu uległ termin postępowania. Zapraszamy do zapoznania się z nowym zapytaniem ofertowym (link do zapytania ofertowego oraz Zał 1 – Oświadczenie o braku powiązań).

d

[2016-02-10] Zapytanie ofertowe

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Technology of Light Constructions (TLC) w procesie produkcji systemowych schodów kontenerowych” ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę:  GIĘTARKI 3D DO RUR I PROFILI  wraz z montażem zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (link do zapytania ofertowego oraz Zał 1 – Oświadczenie o braku powiązań).