You are currently viewing TLC Rental należy do Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

TLC Rental należy do Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

W dniu 16 czerwca w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu (PSBW) mające na celu prowadzenie działań promujących wynajem. Prace nad powstaniem Stowarzyszenia zostały zainicjowane jeszcze w roku 2014 przy współudziale ERA (Europejskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu), które będzie reprezentowane przez PSBW na terenie Polski.

Dodatkowo Stowarzyszenie zajmie się prowadzeniem działań edukacyjnych na rzecz klientów, zwiększaniem świadomości bezpieczeństwa pracy, promowaniem zasad BHP, zapewnieniem niezależnych informacji statystycznych dotyczących rynku oraz reprezentowaniem interesów członków Stowarzyszenia w relacjach z innymi podmiotami. Do Stowarzyszenia przystąpiło 16 największych firm z branży, w tym TLC Rental. Stowarzyszenie zrzesza firmy reprezentujące branżę wynajmu maszyn i rozwiązań głównie dla sektora budowlanego.