You are currently viewing Podsumowanie działalności Grupy TLC w 2017 roku

Podsumowanie działalności Grupy TLC w 2017 roku

Miniony rok 2017 był dla Grupy TLC czasem pełnym wyzwań i nieustannego rozwoju. Zakończył się znacznym wzrostem przychodów oraz zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego. Szybki postęp przedsiębiorstwa zaowocował decyzją o rozbudowie powierzchni produkcyjnych i magazynowych. Produkty TLC były dostarczone do przeszło 30 krajów na całym świecie.

Otrzymaliśmy kolejny już raz prestiżowy tytuł „Gazeli Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy w roku 2017. Stałe umacnianie swojej pozycji na rynku, inwestycje w urządzenia i maszyny najwyższej jakości, zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz poszerzanie naszej oferty, przyniosło bardzo dobre wyniki finansowe.

Nieustannie dbamy o naszych pracowników. Firma oferuje szereg możliwości, m.in. różnego rodzaju szkolenia i kursy językowe. Zostaliśmy nagrodzeni w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Myśląc o najbliższej przyszłości planujemy rozbudowę struktur organizacyjnych i sieci sprzedaży zagranicznej. Pragniemy także nadal wyznaczać standardy obsługi na całym rynku budowlanym.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Partnerom Biznesowym za zaufanie i udaną współpracę.