Dotacje UE – Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowaniaproszkowego

 

Firma TLC Sp. z o.o. w okresie od 15.01.2014 do 30.06.2015r. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowania proszkowego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-12-0116-1777-14.


 

[2015-03-23] WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowania proszkowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę: linii technologicznej do malowania proszkowego ręcznej wraz z montażem (link do wyników zapytania ofertowego).

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę Linii technologicznej do malowania proszkowego ręcznej, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

Eco-Line Piotr Potocki
ul. Pużaka 16c, 38-400 Krosno

d

[2015-03-04]  UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowania proszkowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłoszony nabór ofert na wykonanie i dostawę: linii technologicznej do malowania proszkowego ręcznej wraz z montażem zostaje przedłużony do dnia 20.03.2015r. Wszystkie zainteresowane podmioty udziałem w konkursie i składaniem ofert prosimy o pobranie nowego zapytania ofertowego (link do zapytania ofertowego).

d

[2015-02-20]  Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności TLC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowania proszkowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę: linii technologicznej do malowania proszkowego ręcznej wraz z montażem zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia (link do zapytania ofertowego).

.